Wybierz kategorię
Dzwonki
- dzwonki przewodowe
Przedłużacze w gumie do samodzielnego złożenia
Towar dnia
Sonda
Czy ceny materiałów elektryczno-oświetleniowych w naszym sklepie są ?
bardzo niskie ceny
niskie ceny
średnie ceny
wysokie ceny
Wszystkich głosów: 301


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Sonda
Czy jesteś zadowolony(a) z zakupów w internetowej hurtowni elektrycznej "ELEKTRYK" PHU DAMEX ? (tylko dla zarejestrowanych klientów, nieuczciwej konkurencji mówimy -stop !)
TAK - pełen profesjonalizm transakcji
TAK - zadowolony
ŚREDNIO zadowolony - paczkę otrzymałem,ale transakcja nie przebiegła po mojej mysli
NIE - zadowolony
Wszystkich głosów: 344


Pokaż wyniki
Zobacz poprzednie sondy
Ostatnio oglądane
Regulamin sklepu

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

                                                                PHU DAMEX  DAMIAN STANIEK

                                                   HURTOWNIA ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWA

 

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.sklep.damex.com.pl  prowadzona przez PHU DAMEX DAMIAN STANIEK. 

Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z firmą PHU DAMEX DAMIAN STANIEK  umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie powyższej firmy

 

Firma - PHU DAMEX DAMIAN STANIEK, 43-190 MIKOŁÓW, KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 

             NIP: 646-238-25-42  REGON: 278139509


Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z firmą .

 

Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki PHU DAMEX DAMIAN STANIEK oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Umowa - umowa sprzedaży towarów przez firmę.

 

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jak również zamawiania kuriera po odbiór towaru lub opakowania w ramach procedury zwrotu


Towar - każda rzecz sprzedawana lub wyprodukowana przez firmę, która jest przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

 

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego:

1 - za pośrednictwem strony WWW:

a) podłączenie do Internetu

b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome,

c) rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

d) Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in,

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, do której stosuje się postanowienia ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

 

Regulamin zakupów

 

1.       Zamówienia są przyjmowane przez strony http://sklep.damex.com.pl. Użytkownikiem serwisu musi być osoba pełnoletnia.

2.       Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia.

3.       Nieprawidłowo wprowadzone zamówienia nie będą rozpatrywane.

4.       Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

1. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.  Wszystkie prezentowane na stronie internetowej sklep.damex.com.pl  towary mogą nie znajdować się na  magazynie firmy.Może się jednak zdarzyć, że towar nie będzie dostępny w magazynie, w związku z czym firma Damex może odstąpić od  realizacji zamówinia bez podania konkretnych przyczyn. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeżeli danego towaru nie ma stanie termin sciągnięcia na stan -2 dni robocze. 

5.       Firma "PHU DAMEX DAMIAN STANIEK" nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie.

6.       Zamówienia są realizowane przez firmę "PHU DAMEX DAMIAN STANIEK"  są w ciągu 2 dni roboczych (o ile dany towar znajduje się na magazynie), licząc od dnia wpływu środków na konto firmy w wysokości równoważnej zamówieniu wraz z kosztami przesyłki i otrzymaniu przez klienta informacji o zrealizowaniu zamówienia.


7.       Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa wysyłka towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej możliwa jest wyłącznie przy zamówieniach o wartości nie przekraczającej 100 zł. lub w opcji  przesyłki Ubezpieczonej za dodatkową opłatą.

8.       Przesyłka zostanie dostarczona w miejsce podane przez Klienta w formularzu zamówienia.
 W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odesłać niezwłocznie przesyłkę na nasz adres.

9.    W przypadku zakupu na fakturę, Klient jednocześnie upoważnia naszą firmę do wystawienia fakturę bez podpisu odbiorcy. 

10.     Do każdej przesyłki dołączamy Fakturę vat  i kartę gwarancyjna, (jeśli produkt ją posiada)

 

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela (firma Kurierska Siódemka) kolejnego dnia. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    1. przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel.
    3. przelewem na rachunek bankowy

14. Ochrona danych klienta

a)Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244). Firma PHU DAMEX DAMIAN STANIEK zapewnia ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia i marketingowych. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.

Dane państwa i firmy przechowywane są w naszej bazie tylko w celu przesyłania informacji

o promocjach, nowościach i szkoleniach. Pochodzą z formularza rejestracyjnego na naszej
stronie, kontaktów bezpośrednich naszych pracowników lub żródeł ogólnodostępnych. Jeżeli
nie chce Pani/Pan otrzymywać korespondencji o wymienionym charakterze prosimy o
przesłanie informacji na konto biuro@damex.com.pl z tytułem REZYGNACJA

b) Wszelkie dane osobowe przesyłane bądź w inny sposób przekazane przez zamawiającego do Sklepu, podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i nie będą one przetwarzane przez Sklep w innych celach niż związane z realizacją złożonego przez zamawiającego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI 2. Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przechowywanych w bazie danych Sklepu.

15. Prawo do odmowy realizacji zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu  błędnych informacji o cenach.

16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

17.Zwrot towaru -Odstąpienie od umowy:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Klient nie musi w tym celu podawać jakichkolwiek przyczyn swojej decyzji, jak też nie może być z tego tytułu obciążana żadnymi kosztami za wyjątkiem:

kosztów transportu rzeczy przekraczających najtańszy zwykły koszt transportu oferowany przez przedsiębiorcę, jeśli konsument zdecydował się na taką formę kosztów odesłania zwracanej rzeczy do przedsiębiorcy.

W wypadku umów gdzie przedsiębiorca zobowiązuje się do wydania konsumentowi rzeczy i przeniesienia jej własności – termin 14 dniowy biegnie od przekazania towaru konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie

(do osób wskazanych przez konsumenta nie zaliczają się przewoźnicy, których wybrał do dostarczenia towaru).

Jeśli klientt zamówił w sklepie internetowym towar, termin 14 dni liczy się od tego dnia, w którym dany towar został mu dostarczony przez kuriera.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

A. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

B. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

C. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

D. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Każdy klient naszego sklepu ma prawo do dokonania zwrotu zamówionego towaru, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

W tym czasie towar można zwrócić pod warukiem,że:

- nie nosi śladów używania

- klient jest w posiadaniu paragonu fisklanego lub faktury vat zakupu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
     
     
     
   

 

18. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do PHU DAMEX DAMIAN STANIEK, w szczególności drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.sklep.damex.com.pl  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@damex.com.pl lub w formie pisemnej na adres: PHU DAMEX DAMIAN STANIEK 43-190 MIKOŁÓW Konstytucji 3 maja 9.

19.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

- dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)

- uzasadnienie reklamacji

20. PHU DAMEX DAMIAN STANIEK dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji

 

21..Dokładamy wszelkich starań aby podane zdjęcie i opis na stronie www.sklep.damex.com.pl były w pełni prawidłowe i kompletne. Niestety, nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym. Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Informacje ogólne

1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania oznaczają:

1) Sprzedawca -  PHU DAMEX DAMIAN STANIEK  43-190 MIKOŁÓW  KONSTYTUCJI 3 MAJA 9

3) Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.sklep.damex.com.pl  (dalej: Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca zainteresowanym użytkownikom zakup towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego.

2. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego jest skierowana do Użytkowników Sklepu internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.

3. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod następującym adresem http://www.sklep.damex.com.pl/index.php?d=regulamin

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego www.sklep.damex.com.pl

 

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.

II. Dane osobowe

1. Użytkownik może przeglądać strony Sklepu internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jak również dokonywanie zakupu bez logowania.( zakładania konta )

2. W przypadku, gdy Użytkownik chce założyć Konto w Sklepie internetowym musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo nazwa firmy oraz nr NIP, adres zamieszkania lub w przypadku przedsiębiorców - adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.

3. W przypadku, gdy Użytkownik po założeniu Konta chce dokonać zakupu w Sklepie internetowym musi dodatkowo podać następujące dane osobowe: adres dostawy towaru w przypadku, gdy inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy (z wyjątkiem opcji – odbiór osobisty). Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.

III. Dane

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. PHU DAMEX DAMIAN STANIEK  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

IV. Wykorzystanie danych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu założenia i prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie internetowym.  

2. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie dokonywania zapisu na newsletter Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wysyłania na adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawarcia i wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży.

5. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie zgłaszania reklamacji na etapie wypełniania formularza reklamacyjnego na stronie Sklepu internetowego, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta związanej z towarem zakupionym w Sklepie internetowym.

6 Sprzedawca udostępnia dane Użytkownika Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.

7. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w treści każdego newslettera lub poprzez kontakt z Infolinią Sprzedawcy.

V. Prawo dostępu do danych osobowych

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@damex.com.pl

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sprzedawca jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika Sklepu, Sprzedawca zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Sprzedawcy z użyciem certyfikatu SSL.

3. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika na etapie rejestrowania się do Konta w Sklepie internetowym. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowej Polityki prywatności, o ile nie wypowie Polityki prywatności w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Polityki prywatności.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Najczęściej kupowane
Najczęściej oglądane
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mailPodgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Aktualna Data: 2021-07-31 17:31
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store